studenten <br>
>>

Promotor

Omdat ik als docent aan het College Sutherland Amsterdam verbonden ben begeleid ik ook eindwerken. Voor algemene informatie over de diplomafase en het eindwerk zie het Oer van de Saiga (College Sutherland) mbt afstuderen.

Voor de aanvraag en andere protocollen zie de site van het Nederlands Academisch College voor Osteopathie. (https://www.nacodo.nl)

 

Voor een aanvraag tot begeleiding van scriptie of eindwerk stuur een email.